Конвенција МОР-а бр. 53. – О минимуму стручне способности заповедника и официра трговачке морнарице

Општа конференција Међународне организације рада, Коју је сазвао, у Женеви, Административни савет Међународног бироа рада, где се и састала, 6. октобра 1936. године, у своје двадесет прво заседање, Пошто је …