Конвенција МОР-а бр.12 – О накнади штета за случај несреће на раду у пољопривреди

Општа скупштина Међународне организације рада, коју је сазвало у Женеви Управно веће Међународне канцеларије рада, пошто се тамо састала, 25. септембра 1921. године на своје треће заседање, одлучивши усвојити одређене предлоге, који …