Конвенција МОР-а бр. 102 – О социјалном обезбеђењу

Општа конференција Међународне организације рада Сазвана у Женеви од стране Административног савета Међународног бироа рада, саставши се 4. јуна 1952. у своје тридесeтпето заседање, Пошто је одлучила да усвоји разне …

Конвенција МОР-а бр.18 – О накнадама које се исплаћују радницима за професионалне болести

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада коју је у Женеви сазвало Управно веће Међународне канцеларије рада, саставши се на свом 7. заседању 19. маја 1925., и одлучивши прихватити одређене предлоге у вези …