Конвенција MOR-a бр.14 – О недељном одмору у индустријским предузећима

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада коју је у Женеви сазвало Управно веће Међународне канцеларије рада, саставши се на свом трећем заседању 25. октобра 1921., и одлучивши прихватити одређене предлоге у вези …