Конвенција МОР-а бр. 3 – О запошљавању жена пре и после порођаја

Члан 1.1. У смислу ове Конвенције израз »индустријско предузеће« укључује:(а) руднике, каменоломе и остала предузећа за вађење минерала из земље;(б) индустрије у којима се производи израђују, мењају, чисте, поправљају, украшавају, …