Конвенција МОР-а бр. 100 – О једнакости награђивања

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада, Сазвана у Женеви од стране Управног већа Међународне канцеларије рада, где се и састала 6. јуна1951. године, на свом тридесет четвртом заседању, одлучивши усвојити разне …