Конвенција МОР-а бр. 48 – О очувању права на пензију радника који мигрирају

Општа конференција Међународне организације рада, сазвана у Женеви од Управног одбора Међународног бироа рада и саставши се тамо 4. јуна 1935. године у своме XIX заседању, пошто је одлучила да …

Конвенција МОР-а бр. 24 – О осигурању за случај болести индустријских и трговачких радника и домаће послуге

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада Лиге народа, Сазвана у Женеви од Управног већа Међународне канцеларије рада, и која се састала 25. маја 1927. године на свом 10. заседању, одлучивши прихватити разне предлоге …