Конвенција МОР-а бр.19 – О једнаком третману страних и домаћих радника у односу на одштете за несреће на раду

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада коју је у Женеви сазвало Управно веће Међународне канцеларије рада, саставши се на свом седмом засједању 19. маја 1925., и одлучивши прихватити одређене предлоге у вези …