Конвенција МОР-а бр.18 – О накнадама које се исплаћују радницима за професионалне болести

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада коју је у Женеви сазвало Управно веће Међународне канцеларије рада, саставши се на свом 7. заседању 19. маја 1925., и одлучивши прихватити одређене предлоге у вези …

Конвенција МОР-а бр.17 – О накнади која се исплаћује радницима за случај несреће на раду 

Општа скупштина Међународне организације рада коју је у Женеви сазвало Управно веће Међународне канцеларије рада, саставши се на свом седмом заседању 19. маја 1925., и одлучивши прихватити одређене предлоге у вези …

Конвенција МОР-а бр.12 – О накнади штета за случај несреће на раду у пољопривреди

Општа скупштина Међународне организације рада, коју је сазвало у Женеви Управно веће Међународне канцеларије рада, пошто се тамо састала, 25. септембра 1921. године на своје треће заседање, одлучивши усвојити одређене предлоге, који …

Конвенција МОР-а бр.8 – О накнади за незапосленост у случају губитка због бродолома

ОШТА СКУПШТИНА Међународне организације Лиге народа,сазвана у Женеви од Управног већа Међународне канцеларије рада, 15. јуна 1920. године,пошто је одлучила усвојити разне предлоге који се односе на «контролу услова запошљавања …