Конвенција МОР-а бр. 92 – О смештају посаде (ревидирана 1949.)

Ова конвенција примењује се на сваки поморски брод механичког погона, државне или приватне својине који у комерцијалне сврхе служи транспорту робе или путника и који је регистрован на територији за коју је ова конвенција на снази.
Националним законодавством ће се одредити кад ће се брод сматрати као поморски брод у смислу ове конвенције.

Конвенција МОР-а бр. 56 – О болесничком осигурању помораца

Општа конференција Међународне организације рада, Коју је сазвао, у Женеви, Административни савет Међународног бироа рада, где се и састала, 6. октобра 1936. године, у своје двадесет прво заседање, Пошто је …

Конвенција МОР-а бр. 32 – О заштити лучких радника од несрећа на раду

Општа конференција Међународне организације рада, сазвана у Женеви од стране Административног савета Међународног бироа рада, која се састала 12. априла 1932. године на свом шеснаестом заседању,пошто је одлучила да усвоји …

Конвенција МОР-а бр. 16 – О обавезном лекарском прегледу деце и младих особа запослених на мору

Генерална конференција Међународне организације рада коју је у Женеви сазвао Управни одбор Међународног бироа рада и која се на трећем заседању 25. октобра 1921., и одлучивши да прихвати одређене предлоге …