Конвенција МОР-а бр. 97 – О миграцији у циљу запошљавања (ревидирана 1949)

Сваки члан Међународне организације рада за кога је ова конвенција на снази обавезује се да ће ставити на располагање на захтев Међународног бироа рада и других чланова следеће: (а) информације о националним политикама, законима и прописима који се односе на емиграцију и имиграцију; (б) информације о специјалним одредбама о миграцији у циљу запошљавања и условима рада и живота миграната; (ц) информација о општим споразумима и посебним аранжманима које је у вези са овим питањима закључио дотични члан.

Конвенција МОР-а бр. 48 – О очувању права на пензију радника који мигрирају

Општа конференција Међународне организације рада, сазвана у Женеви од Управног одбора Међународног бироа рада и саставши се тамо 4. јуна 1935. године у своме XIX заседању, пошто је одлучила да …