Конвенција МОР-а бр. 100 – О једнакости награђивања

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада, Сазвана у Женеви од стране Управног већа Међународне канцеларије рада, где се и састала 6. јуна1951. године, на свом тридесет четвртом заседању, одлучивши усвојити разне …

Конвенција МОР-а бр.19 – О једнаком третману страних и домаћих радника у односу на одштете за несреће на раду

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада коју је у Женеви сазвало Управно веће Међународне канцеларије рада, саставши се на свом седмом засједању 19. маја 1925., и одлучивши прихватити одређене предлоге у вези …