ИЗАЗОВИ КОДИФИКАЦИЈЕ И НОВЕЛИРАЊА ЗАКОНОДАВСТВА О БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ

Доц. др Љубинка Ковачевић,                             Изворни научни чланак* Правни факултет Универзитета у Београду UDK: 349.22:364.324-056.26 ИЗАЗОВИ КОДИФИКАЦИЈЕ И НОВЕЛИРАЊА ЗАКОНОДАВСТВА О БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ Апстракт: Република Србија се налази пред задатком …