Конвенција МОР-а бр. 88 – О служби за посредовање рада

Сваки члан Међународне организације рада за кога је ова Конвенција на снази треба да одржава или да се брине о одржавању јавне и бесплатне службе посредовања рада.
Основни задатак службе за посредовање рада треба да буде да се оствари, у сарадњи, ако је то потребно, са другим заинтересованим јавним и приватним установама, најбоља могућа организација за посредовање рада, као саставни део националног програма који иде за тим да обезбеди и одржава пуно запослење и да развије и користи средства производње.