Практикум пословног успеха: Правни, емоционални и социјални оквир

Практикум пословног успехаКњига Олге Вучковић Кићановић са (пре)скромним насловом Практикум пословног успеха: Правни, емоционални и социјални оквир, спада у оне врсте штива које треба да познаје свако ко се бави индустријским односима, јавном комуникацијом, процесима управљања и друштвено одговорним пословањем, односно свако ко жели да ради на себи и стекне самопоуздање и креативност.
Писана елегантно лаким, прецизним и концизним стилом, са зналаштвом које не прелази у претенциозност и самодопадање, књига колегинице Вучковић Кићановић показује како се садржај и стил могу наћи у односима синергије и како испод стилске прецизности и јасноће, која ствара утисак да би то свако могао, стоји дугогодишње радно и предавачко искуство и ерудиција. Рекао бих да су се, у случају наше ауторке, теме, груписане у десет огледа, стил и стваралачки приступ у потпуности пронашли. Сигуран сам да ће читаоце посебно дојмити ауторкин пледоаје за вредности емпатије и развој емоционалне интелигенције, солидарности и демократског руковођења које повезују све проблемске целине.
Као неко ко се синдикатима и социјалним дијалогом бавио и као активиста и као истраживач и аналитичар, посебно вредним сматрам странице посвећене детектовању разлога и (скривених) мотива за раширену праксу мобинга и дискриминације на раду и у вези са радом.
Неко наредно издање могло би да више простора да огледима о конфликтима – њиховом преусмеравању и решавању, као и социјалном дијалогу и колективном преговарању која су овога пута дата више на нивоу крокија и најаве будућих студија.
Ако би, служећи се аналогијом са Масловљевом хијерархијом људских потреба, било потребно да концизно представимо основне елементе пожељног социјалног модела и кодекса рада, онда би то, како то са правом констатује Олга Вучковић Кићановић, свакако били пристојна плата и услови рада, радноправна сигурност, достојанствен рад без мобинга и, најзад, задовољство личном и професионалном оствареношћу.
Проф. др Зоран Стојиљковић, професор на ФПН, Србија