Одлагање XXIII Саветовања

Обавештавају се чланови Удружења за радно право и социјално осигурање Србије и друга заинтересована лица за Саветовање чије је одржавање планирано за прву декаду октобра месеца 2020. године на Златибору, да се планирано саветовање одлаже на неодређено време сходно околностима везаним за ситуацију поводом корона вируса. Овим истим путем биће сви заинтересовани обавештени благовремено о одржавању одложеног саветовања, чим то поменуте околности дозволе.

 

 

Организациони одбор Саветовања