President of the Association

Проф. др Александар Петровић

Проф. др Александар Петровић Председник удружења Рођен је у Петници, 1948. године. Дипломирао је на Правном факултету у Нишу, 1971. године. Магистарску тезу под називом "Осигурање за случај незапослености" одбранио ...

 

Више...


Vice Presidents of the Association

Проф. др Предраг Јовановић

Рођен је 1951. године у Пироту. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 1975. године. Магистрирао је на Правном факултету у Београду 1980. године, одбранивши са одликом магистарски рад "Проблеми миграционих кретања радне снаге у Војводини". Докторску дисертацију "Заснивање радног односа" одбранио је на истом факултету 1983. године. За асистента Правног факултета у Новом Саду ...

 

Више...

Проф. др Бранко Лубарда

Рођен 1955. године у Мостару. Дипломирао (1979), магистрирао (1985) и докторат (1990) на Правном факултету Универзитета у Београду. Доцент на Правном факултету Универзитета у Београду 1992. године, за ванредног професора 1999. и редовног професора 2005. године.Похађао је специјализацију у Паризу (Сорбона), Лондон, Женеви и Стразбуру, као и студијска путовања и семинаре у Антверпену,

 

Више...

Проф. др Сенад Јашаревић

Рођен је 5. јануара 1963.године у Новом Саду. Дипломирао, магистрирао и докторирао на Правном факултету у Новом Саду. Редовни професор је на предмету Радно право, а предаје и предмете - Социјално право, Колективно радно право, Радно и социјално право ЕУ. На Факултету је обављао функцију продекана за финансије у два мандата од 2002-2007. Потпредседник је Удружења за радно ...

 

Више...


Legal Secretary of the Association

Проф. др Зоран Радуловић

Рођен је 03. маја 1958. године. На Правном факултету у Београду дипломирао је 1981. године, звање магистра стекао је у априлу 2005. године на Правном факултету у Крагујевцу а докторирао је у новембру 2008. године на Мегатренд Универзитету у Београду. Чланство у професионалним удружењима: Удружење за радно право и социјално осигурање Републике Србије...

 

Више...


Editorial Board

Проф. др Горан Обрадовић

Дипломирао је на Правном факултету у Нишу, 1993. године. Магистарску тезу под називом "Одговорност за штету коју запослени причини трећем лицу", одбранио је на Правном факултету у Нишу 2000. године.  Докторску дисертацију на тему “Начело слободе рада“ одбранио је на Правном факултету у Нишу, 2006. године. На Правном факултету у Нишу ради од 1994. године. За доцента за ужу јавно-правну научну област на Правном факултету...

 

Више...

Доц. др Бојан Урдаревић

Рођен је у Београду, 23.07.1977. године. Основну и средњу школу завршио је у месту рођења, а студије на Правном факултету у Београду започео је 1996. године. У току студија, више пута је награђиван од стране Правног факултета у Београду за постигнути успех у току студирања, а био је и корисник државне и норвешке стипендије. Дипломирао је у септембру 2000. године са просечном оценом 9.41 и исте године...

 

Више...


Board Members

Проф. др Радоје Брковић

Рођен је 1955. године у Ариљу. Непосредно по завршетку студија засновао радни однос у звању секретара у предузећу "Пролетер" из Ариља и у Образовном центру Ариље у звању професора правних предмета. На Правном факултету у Крагујевцу радни однос засновао 1981. године, избором у звање асистента приправника. 2003. године изабран у звање редовног професора на...

 

Више...

Предраг Трифуновић

Од оца Петка, рођен је 1952. године у Прањанима. Држављанин је Републике Србије. Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1975. године а правосудни испит положио 1977. године.У Окружном суду у Пожаревцу био је судијски приправник од 1975. године до 1977. године, а затим стручни сарадник у истом суду у току 1978. године. На функцији...

 

Више...

Јован Протић

Рођен је у...

 

Више...