Проф. др Јелена Кочовић, Проф. др Татјана Ракоњац Антић, Марија Јововић
МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА РАЗВОЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИЈСКОГ ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ

Мр Слободанка Ковачевић-Перић,
ДОПРИНОС ПРИСТОЈНОГ РАДА

Проф. др Тодор Каламатиев,
СОЦИЈАЛНИ ПРАВА НА НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПРАВОТО НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ – КОМПАРАТИВЕН ПРИСТАП НА ЕВРОПСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ЛЕГИСЛАТИВА


Дарко Маринковић, Владимир Маринковић,
ЦИВИЛИЗАЦИЈСКИ СМИСАО И СУШТИНА СОЦИЈАЛНИХ ПРАВА

Мр Весна Билбија,
ПРАВО НА РАД И ПРАВО НА ИНТЕРНЕТ

Рајко Кличковић,
РАДНО ВРИЈЕМЕ, ОДМОРИ И ОДСУСТВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ


Наташа Завођа,
УЛОГА И ЗНАЧАЈ ПОСЛОДАВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ЕУ И ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ